Profil spoločnosti

OLEXA s.r.o. je stabilizovaná a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, pôsobiaca v strojárenskom odvetví, ktorá poskytuje odborné služby kovoobrábacích, zámočníckych a zváracích prác. Špecializuje sa na zákazkovú výrobu náhradných dielov, rôznych komponentov pre trh výrobnej sféry i kompletných strojových celkov. Najčastejšie spracúva železný, oceľový, nerezový, mosadzný a bronzový materiál ako aj kovové odliatky. Podľa požiadaviek zákazníkov spoločnosť navrhuje najvhodnejšie technologické postupy k jednotlivým zákazkám.

Spoločnosť pôsobí vo vlastných výrobných priestoroch v Čani a disponuje rozsiahlym strojovým vybavením, ktoré spolu s kvalifikovaným personálom je zárukou kvality výroby a spokojnosti zákazníkov.

Certifikat ISOSystém manažérstva kvality v spoločnosti OLEXA s.r.o. bol akceptovaný aj certifikačnou spoločnosťou Det Norske Veritas AS, ktorá v septembri 2004 udelila spoločnosti Certifikát kvality STN EN ISO 9001:2000. V súčasnosti akceptovala systém manažérstva kvality certifikačná spoločnosť DNV GL v súlade s normou ISO 9001:2015.