Sídlo a prevádzka spoločnosti

Železničná 1243
044 14 Čaňa
Slovenská republika

tel./fax: + 421–55-699 7991
e-mail: olexa@olexa.sk